Bv Mash
badmintonvereniging in Raamsdonksveer

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van BV Mash, gevestigd te Raamsdonksveer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271035 (hierna: “BV Mash”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens BV Mash verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 BV Mash verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien u lid wordt van BV Mash

1.2 BV Mash verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

(a) Naam en voornaam

(b) adresgegevens

(c) telefoonnummer

(d) e-mailadres

(e) bankrekeningnummer

(e) leeftijd

(f) geslacht

(g) status (tijdelijk gestopt, langdurig gebleseerd, ere lid)

1.3 BV Mash kan deze gegevens gebruiken om:

(a) het lidmaatschap te effectueren;

(b) nieuwsbrieven te verzenden;

(c) contact met u op te nemen of te onderhouden;

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de penningmeester van BV Mash via e-mailadres penningmeester@bvmash.nl en info@bvmash.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop BV Mash persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die BV Mash wij met betrekking tot u verwerken;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door BV Mash.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 BV Mash zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 BV Mash zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 BV Mash zal u gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of BV Mash daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. 


Versie 1.0